Những điều cần lưu ý về việc hoàn thuế thu nhập cá nhân

Quy định về hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì, những trường hợp nào đủ điều kiện hoàn thuế, thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân thực hiện thế nào,… là thắc mắc của nhiều cá nhân cũng như doanh nghiệp. Lời khuyên dành cho bạn nếu là người lao động hoặc chủ doanh nghiệp thì nên trang bị cho mình những kiến thức liên quan để đảm bảo quyền lợi của mình. Bên cạnh những bài viết đã nói về các vấn đề phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là gì, cách lập giấy nộp tiền trên thuế điện tử, hướng dẫn lưu trữ hóa đơn đúng quy định, bài viết sau đây sẽ liệt kê những điểm cần lưu ý về hoàn thuế thu nhập cá nhân.

1. Điều kiện để được hoàn thuế thu nhập cá nhân

Hoàn thuế thu nhập cá nhân là việc cơ quan thuế trả lại cho cá nhân số tiền thuế nộp thừa khi cá nhân đáp ứng các điều kiện sau:

– Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp hoặc cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế;

– Có mã số thuế thu nhập cá nhân tại thời điểm đề nghị hoàn thuế;

– Có đề nghị hoàn thuế.

Nếu như cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả.

2. Hồ sơ hoàn thuế TNCN trong trường hợp cá nhân trực tiếp quyết toán thuế

Không giống như trường hợp cá nhân hoàn thuế thông qua tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập là phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đề nghị cơ quan thuế trực tiếp quản lý hoàn trả.

Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [47] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [49] – “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN khi quyết toán thuế.

3. Cá nhân có thu nhập tại hai nơi thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế

Việc xác định nơi nộp hồ sơ hoàn thuế trong trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế trở nên khó khăn hơn. Bởi lẽ, nơi nộp hồ sơ hoàn thuế còn phụ thuộc vào việc cá nhân đã tính hay chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân hay chưa. 

Các bước đơn giản giúp kiểm tra báo cáo tài chính

Khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định cụ thể như sau:

Trường hợp 1: Cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân

Trong trường hợp cá nhân chưa thực hiện việc tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú). 

Hóa đơn, chứng từ đi kèm hàng hóa nhập khẩu khi lưu thông trên thị trường

Trường hợp 2: Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân

Hồ sơ quyết toán thuế được nộp tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó.

Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng.

Nếu như cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).