Mức phí đóng bảo hiểm y tế tự nguyện như thế nào?

Cùng với sự gia tăng mức lương cơ bản cho người lao động từ đầu năm 2018, kèm theo đó cũng là sự gia tăng mức phí đóng bảo hiểm y tế tự nguyện cao hơn chút so với năm 2017.

Mức phí đóng bảo hiểm y tế tự nguyện theo quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 2 của Nghị định 105/2014/NĐ-CP về việc hướng dẫn Luật BHYT; Khoản 2 Điều 3 của Nghị định 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang ; Khoản 10 Điều 2 của Nghị quyết 27/2016/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, mức phí đóng bảo hiểm y tế tự nguyện (BHYT) theo hộ gia đình sẽ tăng 7,438% so năm trước.

Đối tượng đóng BHYT tự nguyện vận động khuyến khích mọi người dân trên cả nước tham gia BHYT theo hộ gia đình sẽ được hưởng những chính sách ưu đãi hơn so với quy định cũ. Bạn có thể mua BHYT tự nguyện cho các đối tượng như trẻ em, người già, phụ nữ mang bầu,..để hưởng mức phí đóng bảo hiểm y tế tự nguyện ưu đãi.

Toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu sẽ được tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, trừ những đối tượng đã tham gia BHYT theo khoảng 1,2,3,4 của Luật BHYT sửa đổi bổ sung năm 2014 thì khi mua BHYT theo hộ gia đình, mức phí đóng bảo hiểm ý tế tự nguyện  sẽ được giảm dần từ thành viên thứ 2 trở đi.

Toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu sẽ được tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện

Cụ thể mức phí đóng bảo hiểm y tế tự nguyện theo hộ gia đình được quy định như sau:

-Mức phí đóng bảo hiểm y tế tự nguyện bằng 4,5% mức lương cơ sở cho người tham gia đầu tiên, từ người thứ 2,3,4 sẽ đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức phí đóng của người thứ nhất; bắt đầu người thứ 5 trở đi, mức phí đóng sẽ bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Căn cứ Nghị quyết 27/2016/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, từ ngày 01/7/2017 mức phí đóng bảo hiểm y tế tự nguyện đối với hộ gia đình sẽ có sự thay đổi vì mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng.

Bảng dưới đây sẽ thể hiện mức phí đóng bảo hiểm y tế tự nguyện đối với hộ gia đình năm 2017:

Bảng mức phí đóng bảo hiểm y tế tự nguyện đối với hộ gia đình năm 2017:

Trên đây là bài chia sẻ của chúng tôi về mức phí đóng bảo hiểm y tế tự nguyện của người dân Việt Nam, hy vọng bài viết mang lại thông tin hữu ích cho bạn đọc và những người xung quanh. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.