Hóa đơn, chứng từ đi kèm hàng hóa nhập khẩu khi lưu thông trên thị trường

Việc lưu thông hàng hóa trên thị trường là nhu cầu thiết yếu của hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, hàng hóa; đặc biệt, đối với các doanh nghiệp thường xuyên phải nhập khẩu hàng hóa thì việc tìm hiểu các quy định về hóa đơn, chứng từ đi kèm là điều vô cùng quan trọng, đảm bảo đáp ứng tốt nhất công việc hiện nay. Nhằm giúp các doanh nghiệp nắm được các quy định về việc triển khai sử dụng hóa đơn trong các doanh nghiệp, ngoài các vấn đề quy định lưu trữ hóa đơn điện tử đầu vào thì trong bài viết này sẽ liệt kê các hóa đơn, chứng từ đi kèm hàng hóa nhập khẩu khi lưu thông trên thị trường.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, hàng hóa nhập khẩu khi lưu thông trên thị trường cần phải có các giấy tờ hóa đơn, chứng từ cụ thể sau:

– Thứ nhất, đối với cơ sở kinh doanh trực tiếp nhập khẩu hàng hóa, khi bày bán tại cửa hàng hoặc lưu kho thì cần phải có Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ trong trường hợp hạch toán phụ thuộc cùng tỉnh, thành phố; hoặc thêm hóa đơn trong trường hợp hạch toán độc lập. Trường hợp hàng hóa chỉ lưu kho thì cần Phiếu nhập kho.

– Thứ hai, đối với cơ sở kinh doanh không trực tiếp nhập khẩu hàng hóa, khi bày bán, vận chuyển hoặc lưu kho phải có hóa đơn, chứng từ của cơ sở bán hàng.

– Thứ ba, nếu trong trường hợp cơ sở kinh doanh điều chuyển hàng hóa nhập khẩu cho các chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu,… ở ngoại tỉnh, thành phố hoặc giữa các chi nhánh với nhau thì phải có hóa đơn hoặc Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động.

– Thứ tư, trường hợp mua hàng hóa nhập khẩu tại cơ quan có chức năng bán hàng tịch thu hoặc cơ quan Dự trữ quốc gia thì phải có hóa đơn bán hàng của các cơ quan này.

– Thứ năm, trường hợp hàng hóa nhập khẩu là quà biếu, quà tặng miễn thuế; hàng hoá trong tiêu chuẩn hành lý được miễn thuế; hàng hoá miễn thuế bán trong các khu kinh tế cửa khẩu; hàng trao đổi trong định mức miễn thuế của cư dân biên giới thuộc Danh mục hàng hoá được sản xuất từ các nước có chung biên giới nhập khẩu dưới hình thức mua, bán, trao đổi hàng hoá cư dân biên giới khi được đem ra bày bán hoặc lưu kho ngoài khu kinh tế cửa khẩu thì cơ sở kinh doanh cần có chứng từ chứng minh hàng hóa trên đã được kê khai, nộp thuế.

Bên cạnh đó, các quy định về thời điểm xuất trình hóa đơn, chứng từ cũng đã được quy định cụ thể. Ví dụ, đối với hàng hóa nhập khẩu đang trên đường vận chuyển, để tại kho, bến, bãi mà không thuộc quyền sở hữu, sử dụng của cơ sở kinh doanh và hàng hóa thuộc Danh mục hàng nhập khẩu có điều kiện theo quy định của pháp luật liên quan thì phải xuất trình được hóa đơn, chứng từ để chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa ngay tại thời điểm cơ quan kiểm tra yêu cầu. 

Trên 99% người nộp thuế đã đăng ký khai – nộp thuế điện tử 

Điểm mới trên mẫu hóa đơn điện tử mới nhất hiện nay

Như vậy, việc quy định rõ các hóa đơn, chứng từ đi kèm hàng hóa nhập khẩu khi lâu thông trên thị trường sẽ tạo nền tảng vững chắc cho các doanh nghiệp triển khai sử dụng hóa đơn điện tử được tốt nhất, không làm ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần phải lưu ý, khi thời hạn bắt buộc phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử đang đến gần thì việc tìm hiểu các quy định về hóa đơn vận chuyển điện tử cũng sẽ là nội dung quan trọng không thể bỏ qua.