Điều kiện để lưu trữ hóa đơn điện tử

Xã hội hiện đại ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Việc ứng dụng công nghệ thông tin tiến tiến vào quá trình kinh doanh, sản xuất cũng dần trở nên phổ biến hơn. Một trong những ứng dụng mang tính thiết thực và hiệu quả nhất chính là áp dụng sử dụng hóa đơn điện tử trong các mối quan hệ kinh doanh và hay các hoạt động phát sinh mua- bán. Có thể nói vấn đề bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử những ngày qua đã được bàn luận và truyền thông sôi nổi không chỉ vì tính cấp thiết của nó mà còn vì tính tiện lợi mà nó mang lại. Nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ trên cả nước đã đồng loạt hưởng ứng và ủng hộ chính sách này của Chính phủ. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 90% doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi từ dùng hóa đơn truyền thống sang sử dụng hóa đơn điện tử. Chính bởi vậy, các vấn đề về lưu trữ hóa đơn điện tử, điều chỉnh hóa đơn đang được nhiều người quan tâm hơn cả. Trong bài viết này, tôi xin chỉ ra những điều kiện để doanh nghiệp lưu trữ hóa đơn điện tử hợp pháp và hợp lệ.
Hóa đơn điện tử được lập và lưu trữ phải đảm bảo thỏa mãn các điều kiện cần thiết sau:
Cơ sở pháp lý

điều kiện lưu trữ

Hóa đơn điện tử được quy định cụ thể tại Thông tư 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 14/03/2011. Ngoài ra, hóa đơn điện tử vẫn tuân thủ theo các quy định về hóa đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ được quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn quy định về hóa đơn theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ.
Hình thức hóa đơn
Hoá đơn lưu trữ phải có hình thức giống với khuôn dạng theo mẫu ban hành và nội dung như hoá đơn điện tử được lập hay gửi đi để thể hiện tính chính xác tuyệt đối của hoá đơn cũng như bảo đảm chất lượng công việc.
Thông tin trên hóa đơn
Hóa đơn điện tử được lưu trữ theo trình tự chặt chẽ, có đủ thông tin về ngày, giờ, người khởi tạo khi tiến hành khởi tạo và thiết lập theo đúng quy định.
Nội dung trên hóa đơn
Nội dung của hoá đơn phải đảm bảo độ chính xác. Cũng như đầy đủ thông tin theo quy định để có thể dễ dàng truy cập hay tham chiếu, kiểm tra trong trường hợp cần thiết.
Như vậy, pháp luật Việt Nam đã có những quy định cụ thể và minh bạch về điều kiện lưu trữ hóa đơn. Từ cơ sở pháp lý cho đến hình thức, nội dung cũng như thông tin trên hóa đơn điện tử. Doanh nghiệp cần đảm bảo tuân thủ đầy đủ, nghiêm ngặt, đồng thời đáp ứng tất cả các quy định trong điều kiện nêu trên để việc lưu trữ hóa đơn điện tử được thực hiện hợp pháp và hợp lệ.

https://vedepvn.net/diem-moi-tren-mau-hoa-don-dien-tu-moi-nhat-hien-nay/

https://vedepvn.net/diem-moi-tren-mau-hoa-don-dien-tu-moi-nhat-hien-nay/