5 nhiệm vụ quan trọng tiếp tục được Bảo hiểm Xã hội đẩy mạnh

Là một trong những lĩnh vực tiên phong trong việc đưa ra những chính sách đổi mới, Bảo hiểm Xã hội tiếp tục đẩy mạnh 5 nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới.

Hoạt động thanh tra của Thủ tướng Chính phủ

5 nhiệm vụ quan trọng tiếp tục được Bảo hiểm Xã hội đẩy mạnh

Tổ thanh tra thuộc Chính phủ đã tiến hành rà soát, đánh giá các hoạt động của BHXH trên phạm vi Tòan quốc.

Tổ thanh tra đã kiểm tra toàn bộ hệ thống BHXH cũng như các nội dung mà BHXH triển khai thực hiện trong thòi gian vừa qua.

Theo việc khảo sát và đánh giá dựa trên những kết quả đã đạt được, hầu hết các mục tiêu mà BHXH đã đặt ra đều được thực hiện một cách hiệu quả.

Để đẩy mạnh việc quản lý BHXH một các hiệu quả, các phần mềm quản lý đã được đưa vào ứng dụng, nhờ vậy mà có thể hạn chế những thủ tục rườm rà của hoạt động quản lý BHXH.

Mọi vấn đề kiểm tra BHXH được mã hóa bằng các ký hiệu dùng riêng cho từng cá nhân. Chính vì vậy, mà việc quản lý BHXH được đẩy mạnh theo một phương thức hoàn toàn mới.

Các cơ sở phần mềm của hệ thống dữ liệu được triển khai trên toàn bộ các ngành liên quan đến BHXH cũng như được đồng bộ trên cả nước.

Thực hiện các nhiệm vụ của BHXH

5 nhiệm vụ quan trọng tiếp tục được Bảo hiểm Xã hội đẩy mạnh

Phần mềm cấp mã số cho BHXH đã được triển khai nhằm tạo điều kiện cho từng cá nhân có thể kiểm tra, phản ánh những vấn đề bất thường trong BhXh của mình.

Một số nội dung mà BHXH cần phải thực hiện một cách toàn diện như: Vấn đề trợ cấp thất nghiệp cho người lao động, cấp thẻ BHYT cho từng đối tượng, hệ thống quản lý BHXH cho người lao động đều phải được tiến hành một cách toàn diện.

Các dịch vụ được mở rộng nhằm triển BHXH rộng rãi đến mọi người dân trên khắp cả nước. Hơn nữa việc quản lý BHXH được thực hiện trên mạng Internet, vì vậy không mất quá nhiều thời gian để người lao động của thể kiểm tra nội dung sổ BHXH của mình.

Với việc hoàn thành trên 4 triệu hồ sơ bảo hiểm trên hệ thống mạng điện tử đã góp phần đẩy mạnh hoạt động của BHXH một cách hiệu quả hơn.

5 nhiệm vụ quan trọng tiếp tục được Bảo hiểm Xã hội đẩy mạnh

Không những vậy, việc đẩy lùi tình trạng nợ xấu đã góp phần thay đổi bộ mặt toàn diện của BHXH.

Hệ thống ruyên truyền, đẩy mạnh BHYT đã được mở rộng trên phạm vi rộng, góp phần kết nối các cấp, xã, thôn một cách chặt chẽ, dồng bộ.

Mô hình thăm khám, chữa bệnh đã được thực hiện trên toàn quốc với gần 100% các cơ sở làm nhiệm vụ kiểm tra sức khỏe cho người dân đáp ứng các yêu cầu về chất lượng.

Mọi vấn đề thắc mắc của người dân liên quan đến những vấn đề bất cập của BHXH đã giảm đáng kể, cho thấy những nỗ lực cải thiện chất lượng của BHXH đang ngày càng hướng tới chất lượng tốt hơn.

Người lao động đang ngày càng tìm được quyền lợi của mình cũng như mạnh dạn đứng lên bảo vệ lợi ích của mình thông qua các đường dây hỗ trợ của BHXH hãy các dịch vụ Tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội trực tuyến miễn phí qua điện thoại để giải đáp những bất cập liên quan đến BHXH.

Hệ thống tra cứu BHXH đã được đồng bộ trên Cổng thông tin góp phần giải quyết nhanh chóng vấn đề kiểm tra, rà soát của cơ quan quản lý cũng như thực hiện đúng phương châm công khai minh bạch đến người dân.

Với mục tiêu hướng đến sự linh hoạt và khoa học trong việc quản lý, BHXH sẽ hướng tới việc đồng bộ hóa các thẻ BHYT, sổ BHYT là một và đều có thể tra cứu trên cổng thông tin.

Như vậy, bằng sự nỗ lực và không ngừng đổi mới, BHXH đã thực hiện đầy đủ các mục tiêu mà mình đề ra và hứa hẹn sẽ có nhiều đột phá trong thời gian tới..

5 nhiệm vụ quan trọng tiếp tục được Bảo hiểm Xã hội đẩy mạnh

>> Xem thêm

Giày bảo hộ nhập khẩu giá tốt nhất thị trường ở hcm

Giầy bảo hộ cách điện – hiện đại và chất lượng